Türk Oyuncuları Arıyorum

PBE de türk oyuncular varsa beni eklesinler birlikte gireriz ismi görmüşsünüzdürde "Forgiving".Yenilik felan geldiğinde pre gireriz.{{sticker:katarina-love}}
Share

Seems like no one has joined the conversation yet, be the first to comment below!

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel