Runy

Witam Mam problem z kupnem run. Gdy wciskam już przycisk do kupienia to wyświetla mi się komunikat: "Wystąpił błąd Próbowałeś kupić lub już posiadasz więcej sztuk niż maksymalna dozwolona liczba tego przedmiotu" Problem jest w tym, że ja nie posiadam tych run co chcę zakupić. Na 100% A są to runy "obrażeń krytycznych". Prosiłbym o jakąś radę by to naprawić. Pozdrawiam {{sticker:slayer-jinx-catface}}
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel