URF heca Q dmg bug

Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 2d9638bc1a278.png
Najszybszy darmowy hosting zdjęć i obrazków. Pliki aż do 6.66 MB! Bez pop-ups! JPG, GIF, PNG! Oraz BMP! Udostępnij swoje zdjęcia znajomym!
Patch 6.15 Q - Rampage DAMAGE 60/95/130/165/200 ⇒ 50/85/120/155/190 URF Q dmg [https://zapodaj.net/2d9638bc1a278.png.html]
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel