pbe bug

pbe de hesabımı açmak için bekleme suresi var yaklaşık 5 saat sürdü ve bekledim fakat oyuna girmedi ve şunları yazdı an unexpected error occured while loging in. please try again .if this issue persists contact support at yazdı ben şimdi boşuna mı 5 saat bilgisayarımda hiç bir şey yapmayıp girmeyi bekledim.?
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel